Manualul Instalatorului

Manualul Instalatorului ,suport de curs Pentru a preda acest curs ,aplic ce a avut mai bun Romania in domeniul Instalatiilor.

MANUALUL ESTE IN LUCRU , ARE CA FIR DE CURS : CEI MAI BUNI PROFESORI DIN ROAMANIA

-dL Conf dr ing.Stefan Vinstila ,
-dl Conf.dr.ing.Traian Cruceru.
-dl Conf.dr.ing.Sandu Lucian.
-Domana Prof.dr.ing.Lucia Onciu .(indrumatoarea mea de proiect)
Bine de stiut inainte de 89 ,un elev de la o Sc Profesionala, invata instalatii:sanitare ,canalizari , gaze si instalatii de incalziri ,cursantii mei de ce sa nu fie in stare.
Am ales “Aplicatii si Probleme de calcul al instalatiilor pentru Constructii ” probleme special concepute pentru Scolile Profesionale ,avand ca Autori : Conf dr ing Stefan Vintila si Conf dr ing Constantin Ionescu ” .Daca parintii/bunicii dvs reuseau,dvs de ce sa nu reusiti cu mine la tabla.Eu va ajut , dvs trebuie sa vreti sa invatati ,De dumneavoastra depinde sa fiti cei mai buni,impreuna cu mine veti reusi ,impreuna vom face o echipa .
Suportul de curs este special adaptat pentru cursantii mei ,Luam ca exemplu Gr 12 Electricieni, ei au invatat sa dimensioneze ,dupa un proiect de instalatii electrice ,care face parte din Programa de la Facultatea de instalatii .Instalatorii mei de ce sa nu reuseasca ,lucru pe care eu nu il concep .
-Pentru a vedea data desch/ numarul de locuri disponibile la grupa dorita click aici

Nu stati inghesuiti intr-un birou amarat ,noi va oferim conditii decente de curs 

-Sala de curs moderna ,locuri de parcare,pentru detalii/locatie click aici

– Puteti trimite copii ale actelor la adresa de maill cursuridecalificareacreditate@gmail.com 

Descriere Manualul Instalatorului

Suportul de curs are doua volume distincte
Vol I INSTALATII SANITARE ,CANALIZARI SI GAZE
VOLUMUL II INSTALATII de INCALZIRI
Manualul Instalatorului
CUPRINS VOLUMUL I

Manualul Instalatorului .Cap 1: Notiuni introductive

1)Cantitatea si calitatea apei Surse de alimentare cu apa
-Istoric
-Variatia consumului de apa
-Normele consumului de apa
-Surse de alimentare cu apa
-Lista de simboluri folosite in instalatii pentru constructii
-Lista de simboluri folosite in desenul tehnic specific constructiilor.
-Citirea unui plan de instalatii ,recunoasterea obiectelor sanitare fitinguri etc.
-Diferite scheme de alimentare cu apa.
-Instalatii interioare clasificare.
-Scheme de distributie in cladirile de locuit.
-Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consumul menajer.

Manualul instalatorului
Manualul instalatorului Schema coloanelor

Manualul Instalatorului
Cap 2: Notiuni introductive

Curs instalator .
Notiuni introductive.

Prepararea apei calde cu ajutorul unor surse regenerabile de energie;

Încălzire şi preparare eficientă a apei calde menajere (schimbătoare de căldură);

Descriere Manualul Instalatorului

Utilizarea calculatorului pentru proiectare şi desen – sistemul CAED (computer aided engineering design) integrează calculele şi poate genera şi desena un unic model – realitate virtuală, în care funcţionarea este simulată şi optimizată;

Apariţia unor sisteme moderne cu un timp de montaj foarte scurt, protecţie împotriva zgomotului şivibraţiilor şi protecţie împotriva poluării datorate fenomenului curgerii inverse;

Folosirea unor unităţi compacte monobloc pentru pompare (atât pentru uz casnic, cât şi pentru incendiu);

Manualul Instalatorului Statie de pompare
Statie de ridicare a presiunii apei

Cap 1

Utilizarea sistemelor cu sprinklere pentru combaterea incendiilor.

Evoluţia sistemelor de canalizare:

Utilizarea sistemelor de canalizare vacuumatice pentru ape meteorice şi a celor de presiune redusă
pentru ape uzate menajere;

Manualul Instalatorului -Protectia mediului tratarea apelor uzate

Refolosirea apei uzate menajere (“gri”) pentru anumite sarcini care altfel ar presupune un consum
de apă rece din reţea;

Utilizarea de conducte izolate împotriva zgomotelor şi protejate la foc, cu precădere a celorpreasamblate / preizolate în fabrică;

Protejarea clădirilor împotriva inundării, prevederea de pompe pentru ape uzate menajere dacăexistă obiecte sanitare situate sub nivelul terenului;

Ventilarea corectă şi eficientă a coloanelor de canalizare;

Folosirea de unităţi monobloc pentru pomparea apelor uzate menajere, separarea grăsimilor şi a
uleiurilor.
Tendinţe de viitor:

Manualul Instalatorului. instalatii Tehnico Sanitare si de gaze Cap 2

Utilizarea conductelor din cupru sau material plastic, prevăzute cu toate accesoriile necesare pentrumontaj (cleme, suporţi, bride, etc.);

Folosirea conductelor din oţel zincat va fi limitată în principal la instalaţiile pentru combaterea
incendiilor;

Îmbunătăţirea funcţiilor şi folosirea de noi materiale pentru elementele de automatizare, armături şi
accesorii;

.Ridicarea presiunii apei folosind statiile de pompare

Folosirea unor noi generaţii de pompe, cu optimizarea consumurilor de energie şi eficienţă maximă;
curs instalator aici aveti ce fac baietii la practica
Adaptarea standardelor şi prescripţiilor tehnice în conformitate cu normele şi regulamentele din UE.
Perspective privind managementul instalaţiilor de alimentare cu apă (IAA):
1.Managerul trebuie să aibă o cunoaştere şi înţelegere detaliată a sistemelor IAA pentru a efectua ooperare şi întreţinere eficientă a acestora;
2.Furnizorii de echipamente trebuie să fie obligaţi să prezinte instrucţiunile de operare şi întreţinere aechipamentelor, îndată ce acestea au fost montate în instalaţie;

3.Manualul Instalatorului Cap 3 .Regimul de inaltime

În cazul clădirilor al căror proprietar este municipalitatea sau o asociaţie de proprietari, este necesară schimbarea atitudinii faţă de instalaţiile/părţile comune, managerul având un rol important în stimularea actorilor implicaţi în actul de decizie, pentru efectuarea investiţiilor potrivite la momentul potrivit;
4. Este necesară reabilitarea în multe clădiri a tuturor instalaţiilor care se comportă necorespunzător,ca urmare a neglijării îndelungate a operaţiilor de întreţinere;
5. Este necesară simplificarea la maxim a birocraţiei şi a procesului de luare a deciziilor care privescfluxurile financiare necesare instalaţiilor;
6. Un instrument important pentru deciziile privind stadiul reparaţiilor şi întreţinerea IAA este schema de reparaţii şi întreţinere , care se bazează pe o cunoaştere detaliată a stării IAA;
curs instalator aici aveti ce fac baietii la practica
curs instalator aici aveti ce fac baietii la practica