Denumire curs :Maistru Frigotehnist / Curs calificare Maistru Frigotehnist

Maistru frigotehnist coordoneaza activitatea ,de montaj , service a unei masini frigorifice

De ce se adreseaza acest Curs de Tehnician Frigotehnist / Maistru Frigotehnist ,numai cursantilor mei :
Raspunde ing Olteanu Mircea :
Deoarece cursantii mei au facut carte „la greu ” Structura Manualului studiat este peste nivelul de la o Postliceala .
Din cca 600 de cursanti voi selecta doar 28 (cei mai buni)
Va fi o singura grupa ,o alta grupa nu va mai exista

– Puteti trimite copii ale actelor la adresa de maill cursuridecalificareacreditate@gmail.com┬á

-Pentru informatii 076.776.76.76

Cursul de Maistru frigotehnist ,reprezinta un program pilot si se adreseaza numai fostilor mei cursanti Pentru detalii click aici

Ca sa inteleaga fostii mei cursanti,pun ordinea de subordonare
-Ordinea fireasca : Maistru Frigotehnist , Tehnician Frigotehnist , Frigotehnist

Ia sa vedem ce face un Maistru Frigotehnist :Cod funcţie: COR 316201

Ce implica sa fiti Maistru Frigotehnist :
1) Studii minime 12 Clase cu/fara Bac
2) Absolvent al cursului de Tehnician Frigotehnist ,
( Tehnician Frigotehnist adevarat Cod funcţie: COR 316202 )
3) Curs specializare Maistru Frigotehnist

MAISTRU FRIGOTEHNIST (Cod funcţie: COR 316201)

-Practican┼úii unei astfel de ocupa┼úii asigur─â coordonarea ┼či desf─â┼čurarea proceselor de construc┼úie, montaj, ├«ncerc─âri ┼či exploatare a instala┼úiilor de producere a frigului artificial precum ┼či a spa┼úiilor aferente acestora; se preocup─â de ├«mbun─ât─â┼úirea metodelor de munc─â particip├ónd ├«n mod direct la desf─â┼čurarea procesului de munc─â; selec┼úioneaz─â ┼či aplic─â noile
metode de munc─â; asigur─â condi┼úiile necesare desf─â┼čur─ârii procesului de munc─â; se preocup─â de instruirea personalului, inclusiv de prelucrarea normelor de tehnica securit─â┼úii.

Sarcinile de servici

-Sarcini principale, care revin unui maistru frigotehnist, sunt urm─âtoarele:
-Conduce echipe care se ocup─â de montajul, punerea ├«n func┼úiune ┼či exploatarea instala┼úiilor de producere a frigului artificial.
-Conduce echipe care se ocupă de remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigorifice.
– Efectueaz─â controlul asupra ├«ndeplinirii sarcinilor de c─âtre subordona┼úi.
– Stabile┼čte, pentru fiecare loc de munc─â, condi┼úiile tehnice ┼či organizatorice.
– Interpreteaz─â schemele, desenul tehnic, identific─â corect reperele, elementele, subansamblele componente ale produsului din scheme ┼či din desenul tehnic.
-Analizeaz─â cotele, opera┼úiile de executat ┼či marcajele necesare pentru a asigura concordan┼úa cu standardele ├«n vigoare.
– Verific─â normativul de timp alocat ┼či identific─â timpul necesar realiz─ârii lucr─ârii.
– Stabile┼čte etapele ┼či modul de abordare, ├«n func┼úie de sarcinile de ├«ndeplinit ┼či timpul disponibil.

– Planific─â succesiunea fazelor de lucru.

-Verific─â existen┼úa tuturor materialelor necesare (consumabile ÔÇô lichide de ungere,lichide de r─âcire, agen┼úi frigorifici- piese de schimb, AMC-uri) ┼či corectitudinea calit─â┼úii / cantit─â┼úii necesare ├«n conformitate cu documenta┼úia primit─â.
– Asigur─â dispozitivele de securitate a muncii ┼či echipamentele de protec┼úie.
– Studiaz─â cu aten┼úie legisla┼úia de protec┼úia muncii necesar─â activit─â┼úii.
– Particip─â la toate instructajele periodice de protec┼úia muncii specifice locului de munca pentru ├«nsu┼čirea c├ót mai corecta a acestora.
– Verific─â cu aten┼úie existen┼úa materialelor de protec┼úie la preluarea locului de munca ┼či raporteaz─â aspectele identificate ┼čefului ierarhic superior.

TEHNICIAN Frigotehnist
Cod funcţie: COR 316202
Durata:9-10 luni

Conditii de acces:
1) Studii medii(cu/fara bacalaureat)
2) Daca vrea sa il faca cu mine obligat fost cursant al meu

Cursul de Maistru frigotehnist ,reprezinta un program pilot si se adreseaza numai fostilor mei cursanti Pentru detalii click aici

Descrierea calificarii:

TEHNICIAN FRIGOTEHNIST (Cod funcţie: COR 316202)
Practican┼úii unei astfel de ocupa┼úii desf─â┼čoar─â activit─â┼úi de proiectare asistat─â de calculator a sistemelor frigorifice ┼či de climatizare; asigur─â coordonarea ┼či desf─â┼čurarea proceselor de construc┼úie, montaj, ├«ncerc─âri ┼či exploatare a instala┼úiilor de producere a frigului
artificial precum ┼či a spa┼úiilor aferente acestora; se preocup─â de ├«mbun─ât─â┼úirea metodelor de munc─â particip├ónd ├«n mod direct la desf─â┼čurarea procesului de munc─â; selec┼úioneaz─â ┼či aplic─â noile metode de munc─â; asigur─â condi┼úiile necesare desf─â┼čur─ârii procesului de munc─â

Sarcini tehnice 

Sarcini principale, care revin unui technician frigotehnist, sunt:
– Proiecteaz─â, asistat de computer, sisteme frigorifice ┼či de climatizare, determin─â necesarul de frig ┼či de climatizare al unei incinte.
-Cunoa┼čte no┼úiuni avansate de desen tehnic, redacteaz─â ┼či interpreteaz─â documenta┼úia tehnic─â de realizare a produselor.
– Are o cunoa┼čtere temeinic─â a sistemelor frigorifice ┼či de climatizare, at├ót din punct de vedere constructiv c├ót ┼či ├«n ceea ce prive┼čte func┼úionarea.

Planificarea activitatilor

– Planific─â ┼či urm─âre┼čte realizarea produc┼úiei.
– Planific─â ┼či urm─âre┼čte montajul, punerea ├«n func┼úiune ┼či exploatarea sistemelor frigorifice ┼či de climatizare.
-Organizeaz─â ┼či asigur─â cu materiale, semifabricate ┼či SDVuri locul de munc─â.
-Asigur─â ┼či verific─â existen┼úa tuturor materialelor necesare (consumabile ÔÇô lichide de ungere, lichide de r─âcire, agen┼úi frigorifici- piese de schimb, AMC-uri) ┼či corectitudinea calit─â┼úii / cantit─â┼úii necesare ├«n conformitate cu documenta┼úia primit─â.
– Coordoneaz─â ┼či verific─â activit─â┼úile muncitorilor califica┼úi pe care ├«i are ├«n subordine pe anumite sarcini de lucru.

FRIGOTEHNIST Cod C.O.R./N.C.:7233.2.1
Conditii de acces:
Invatamant obligatoriu 8/10 clase

Descrierea calificarii:
Ocupatia se aplicã lucrãtorilor care deservesc instalatiile frigorifice de producere a frigului industrial cu
diferite capacitãti, din unitãtile specifice industriei alimentare.
Ocupatia se aplicã pentru instalatiile frigorifice cu rãcire indirectã, in care existã un circuit intermediar între
incinta rãcitã si grupul frigorigen.
Ocupatia presupune o sferã largã de competente pentru desfãsurarea activitãtilor de exploatare, întretinere si
reparatii pentru toate pãrtile componente principale ale instalatiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele
de comandã, control si automatizare, instalatiile anexe si incinta rãcitã.

Competente dobandite:
1. Comunicarea interactiv─â la locul de munc─â
2. Lucrul în echipă
3. Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare ┼či de protec┼úie a mediului
4. Aplicarea NPM ┼či NPSI
5. Planificarea activităţii proprii
6. Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri ┼či echipamente specifice
7. Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice
8. Întocmirea documentelor specifice
9. Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
10. Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice
11. Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice
12. Supravegherea instalaţiei frigorifice

Ia sa vedem ce atributii au : Tehnician Frigotehnist / Maistru Frigotehnist

1. ORGANIZAREA ┼×ANTIERULUI PENTRU MONTAREA INSTALA┼óIILOR
FRIGORIFICE

Una din principalele sarcini pe care le au, at├ót maistrul frigotehnist c├ót ┼či un tehnician frigotehnist ,se refer─â la organizarea ┼čantierului pe care urmeaz─â a se desf─â┼čura activit─â┼úile de montare a instala┼úiilor frigorifice. Lucr─ârile de montare a instala┼úiilor frigorifice industriale se execut─â ├«n
cadrul general al unui ┼čantier de construc┼úii-montaj ┼či pot fi ├«ncepute numai dac─â sunt├«ndeplinite o serie de condi┼úii, ┼či anume:
a) Condiţii de teren:
ÔÇö cl─âdirea ├«n care se va monta instala┼úia trebuie s─â fie terminat─â ┼či ├«nc─âperile izolate termic,iar ├«n sala ma┼činilor sau aparatelor s─â fie turnate funda┼úiile;
ÔÇö instala┼úia electric─â (de iluminat ┼či de for┼ú─â), re┼úeaua de ap─â ┼či de canalizare s─â fie ├«ntr-un stadiu care s─â asigure lucr─ârile de montaj (sudarea electric─â, iluminatul ┼čantierului, rodarea compresorului, ├«ncercarea de presiune etc.).Vedeti cat este de util cursul de Electrician pe care il au 60% din Frigotehnistii mei
b) Condi┼úii organizatorice. Conducerea ┼čantierului pentru instala┼úii frigorifice trebuie s─â fie ├«nzestrat─â cu urm─âtoarea documenta┼úie legal─â:
ÔÇö contractul privind termenele ┼či condi┼úiile de executare a lucr─ârilor de montaj;
ÔÇö proiectul pentru executarea ┼či montarea instala┼úiei frigorifice (elaborate de institutul tehnic de specialitate);

c) Devizul lucr─ârilor de montaj;

d) Caietul de măsurători, în care se consemnează cantităţile de lucrări executate, pe etape.
e) Caietul de comunic─âri de ┼čantier, ├«n care se vor consemna (├«n dublu exemplar) problemele ap─ârute ├«n cursul execut─ârii lucr─ârilor ┼či care intereseaz─â fie pe dirigintele ┼čantierului, fie conducerea ┼čantierului de montaj.
f) Ordinul de deschidere a ┼čantierului, care stabile┼čte personalul tehnico-administrativ al ┼čantierului ┼či atribu┼úiile sale.
g) Graficul lucrărilor, cu termenele de execuţie.
h) Planul de aprovizionare cu materialele, aparatele ┼či accesoriile necesare.

Necesarul de forta de munca 

i) Planul forţelor de muncă, din care rezultă numărul echipelor de muncitori, după calificare
├Änaintea ├«nceperii lucr─ârilor pe teren trebuie organizat─â magazia, care trebuie aprovizionat─â cu materialele, sculele ┼či dispozitivele pentru prima etap─â.
Dup─â ├«ndeplinirea condi┼úiilor ar─âtate anterior, opera┼úiile care trebuie efectuate obligatoriu de c─âtre ┼čeful de ┼čantier, ├«mpreun─â cu maistrul, tehnicianul ┼či ┼čefii de echip─â, sunt :
Studierea proiectului de execu┼úie ┼či confruntarea lui cu terenul, pentru a se stabili:
a) amplasamentele ma┼činilor ┼či aparalelor;
b) eventualele nepotriviri ├«ntre teren ┼či proiect

2. MONTAREA MA┼×INILOR ┼×I APARATELOR

Aparatele ┼či ma┼činile instala┼úiilor frigorifice se monteaz─â ┼úin├ónd seama de prevederile proiectului ┼či de instruc┼úiunile ├«ntreprinderii constructoare a acestora.
Deci, ├«nainte de montarea oric─ârui aparat, conducerea tehnic─â a ┼čantierului este obligat─â:
ÔÇö s─â studieze instruc┼úiunile de montaj ┼či s─â se conformeze lor;
ÔÇö s─â verifice starea ma┼činii sau aparatului sosit pe santier, pentru a stabili dac─â nu au ap─ârut
defect─âri datorite transportului;
ÔÇö s─â verifice dac─â indicativele ├«nscrise pe tablele ┼či pl─âcile de timbru ale tuturor aparatelor
corespund cu prevederile proiectului.

Recomand sa vedeti ce trebuie sa stiti  Pentru detalii click aici